Historie

 

Den gamle altertavlen

I august 1992 ble Sandnes Frikirke stiftet med utgangspunkt i en bibelgruppe under ledelse av Jon Arne Nygård.  Han var pastor fram til 2003.
Menigheten fikk raskt et nedslag i musikermiljøet.
I 1993 hadde menigheten 54 medlemmer, men allerede 4 forskjellige band som spilte på gudstjenestene!
I 1994 kom ”gatevekkelsen” hvor mange av gatas folk ble med. Hver uke gjennom det neste halvannet år ble noen frelst og lagt til menigheten.
I 1997 var oppslutningen på det største med et gjennomsnitt på 162 på gudstjenestene.
Det neste året var preget av enhet og overgivelse: Sammen med andre menigheter ble det gjennomført en 24-timers bønnestafett i ca. et år.  Dette som forberedelse til  ”Impact-tour” – et stort evangeliseringsframstøt i 1998.
Fra fjelltopp til dalføre:Mange menigheter i Sandnes opplevde en stormfase de neste årene.  Også Frikirka merket nedgangstider og konflikter på begynnelsen av 2000-tallet.  Dette førte til en nedgang i medlemstallet og i virksomheten.  Men samtidig kom nye til, og medlemstallet har de siste årene vært nokså stabilt.

De siste årene opplever vi at situasjonen er snudd, og menigheten er preget av optimisme. I dag ønsker vi å bety en forskjell for mennesker, og vi har blitt som en storfamilie, som ønsker velkommen til nye mennesker som lengter etter å tilhøre, og være med i vår familie

Powered by Cornerstone