DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE I NORGE

 

Sandnes Frikirke er en del av Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge, som har rundt 20 000 medlemmer i 84 forskjellige menigheter rundt omkring i Norge. Frikirkens motto er "Sammen om oppdraget." Og oppdraget vårt har vi formulert slik: "Vi vil bygge åpne fellesskap, der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere."

Ønsker du mer informasjon, finner du det her. En oversikt over alle menigheter finnes her.

 

Powered by Cornerstone