Gudstjenester

GUDSTJENESTEN

Gudstjenesten søndager kl. 12.00 er vårt viktigste møtepunkt, og vi samles til gudstjeneste hver 14.dag. Se kalender for flere detaljer.

Gudstjeneste gir mulighet for å oppleve fellesskapet med Gud og hverandre. Å bli kjent med Gud er det beste som har hendt oss, og derfor ønsker å vi å ha fokus på ham, og ha sosialt og åndelig fellesskap med hverandre. Gudstjenestene består vanligvis av lovsang, bønn, iblant nattverd, tale/undervisning og andre innslag. Du er hjertelig velkommen!

Et kjennemerke ved Sandnes Frikirke er kirkekaffen etter gudstjenesten. Her er det er mulig å spise noe, også for deg som har forskjellig slags mat-allergier. Du er nemlig i godt selskap. Folk sitter lenge igjen, og det er veldig sosialt og trivelig.

Powered by Cornerstone