Kalender/Jesus-dojo Digital avrusning
Jesusdojo er et praktisk kurs, hvor vi blir enige om å øke innsatsen for en avgrenset periode. Underveis i samlingene vil det foregå undervisning, samtale i plenum, og gruppesamtaler hvor vi sammen studerer, ber, samtaler, og praktiserer noen av tingene vi vet vi har godt av, men ikke klarer å gjøre. Mellom samlingene gjennomfører hver enkelt deltager sine personlige "avrusningseksperimenter". Jesusdojo er tatt til Norge og utviklet de siste årene av bevegelsen Etter Kristus. Denne Jesusdojoen arrangeres i samarbeid med Sandnes Frikirke. Les mer om Etter Kristus her:  http://www.etterkristus.no/ Tid: 5 torsdager, kl 19-2130, fra 23. september til 28. oktober. Vi har et opphold i uke 41 pga høstferie. Første samling er åpen, og fra samling to forplikter du seg på å fullføre dojoen. Sted: Sandnes Frikirke Hana Bedehus, Skippergata 67 For påmelding og spørsmål send mail til: erik@aarmo.org
Powered by Cornerstone