Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er pastor om ikke oppgaver er delegert.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres her eller tlf 413 94 556

.

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødsels- / personnummer og e-postadresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer. Ved avsluttet medlemskap vil navnet ditt fremdeles stå i vår kirkebok, som er et offentlig register. Ellers vil det slettes fra andre lister.

 

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi eposten i henhold til innhold og sletter den straks.

 

Givertjeneste:

For dem som ønsker det kan vi rapportere inn gaver til Skatteetaten for skattefradrag. Da rapporterer vi personnummer og sum videre til dem. Dette gjør vi kun på dem som har gitt samtykke, og det samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

 

SMS-varsling

Som medlem hos oss kan du melde deg på som mottaker av informasjon og nyheter via sms. For at vi skal kunne sende deg slik informasjon må du registrere ditt mobilnummer hos oss. Dette lagres i en egen database, deles ikke men andre. Mobilnummeret slettes når vi får beskjed om at det ikke lengre er i bruk.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

 

Påmelding arrangement

I forbindelse med påmelding til arrangement i regi av SandnesFrikirke samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

 

Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer kun personopplysninger vi til enhver tid har bruk for. Kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, adresse etc. betrakter vi som ikke-sensitiv informasjon. Denne oppbevares likevel trygt, men gjøres tilgjengelig for ledere i de grupper / oppgaver du har samtykket til, og for å kunne gi deg et tilstrekkelig tilbud og informasjon om hva som skjer. Ikke-sensitive opplysninger kan bli brukt på lister i forbindelse med tjenester.

Sensitive opplysninger (personnummer, helseopplysninger etc.) oppbevares kun i vårt medlemsregister og er ikke tilgjengelig for andre enn de som er ansvarlige for medlemsregistrering og arrangement, og kun etter ditt samtykke. Sensitive personopplysninger brukes ikke på lister eller lagringsmedier tilgjengelig for uvedkommende. Vi sletter alle personopplysninger vi ikke lenger bruker. Du kan selv til enhver tid få innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi behandler og kreve å få disse slettet.

 

Foto

I forbindelse med våre arrangement kan det noen ganger bli tatt bilder av personer. Vi tagger alle slike bilder med navnet på personene, og vi lagrer disse kun etter samtykke fra personene selv. Vi publiserer ikke slike bilder uten å først innhente samtykke til dette. Du kan på forespørsel få innsyn i hvilke foto vi har lagret av deg og be om å få disse slettet.

Foto av allmenheten / offentlige arrangement kan unntaksvis benyttes uten tagging / samtykke som nevnt over. Dette gjelder imidlertid kun når bildene gjelder forsamlinger eller hendelser som har allmenn interesse, og der avbildning av personer er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.

Følg oss på Facebook!