Sandnes Frikirke > Menigheten > Tjeneste > Bønnearbeidet

Bønnearbeid

Vi er en menighet som ønsker å satse på bønn, fordi vi tror at ufattelige ting skjer når vi ber.

 

Derfor har vi bønnetjeneste her på nettsiden, hvor du kan melde inn bønneemner, eller takkeemner.

Derfor har vi også startet opp med bønnemøter hver tirsdag kl 10-11, og 45 minutter før gudstjenestene (Følg med på programmet). Det er mye kraft i bønn. Det to eller flere ber om, vil vi få, lover Jesus oss. Da er det så godt å kunne be sammen En nødvendig ’time out’ i hverdagen!

Ønsker du å involvere deg i bønnearbeidet, kan du ta kontakt med bønnediakonen, eller med kontoret i kirken.

Følg oss på Facebook!