Sandnes Frikirke > Menigheten > Tjeneste

Tjeneste

Sandnes Frikirke er en familie, hvor vi alle bidrar og hjelper og støtter hverandre. Noen ganger er det vi som hjelper andre, og noen ganger hjelper andre oss. Det er det som er så fint med å være i et fellesskap hvor vi kan støtte hverandre.

Noen av tjenestene i menigheten går innover, for å tjene menigheten. Det kan være vasking og rydding, kirkekaffe, ønske folk velkommen til gudstjeneste, bidra med sang og musikk.

Her er listen for våren som du kan se på, og gi oss tilbakemelding på hva du vil bidra med.

Noen av tjenestene i menigheten går utover, for å tjene byen og for å tjene andre utenfor fellesskapet. Det kan være å være god mot naboen, eller følge opp noen som har en tung tid.

Begge disse tjenestene er viktig, og vi trenger dem. Har du en tjeneste vi ikke vet om, eller du har lyst til å bidra med noe, vil vi gjerne høre fra deg! 

Følg oss på Facebook!