Sandnes Frikirke > Menigheten > Om oss > Historikk

Historikk

Den gamle altertavlen

I august 1992 ble Sandnes Frikirke stiftet med utgangspunkt i en bibelgruppe under ledelse av Jon Arne Nygård.  Han var pastor fram til 2003.
Menigheten fikk raskt et nedslag i musikermiljøet.
I 1993 hadde menigheten 54 medlemmer, men allerede 4 forskjellige band som spilte på gudstjenestene!
I 1994 kom ”gatevekkelsen” hvor mange av gatas folk ble med. Hver uke gjennom det neste halvannet år ble noen frelst og lagt til menigheten.
I 1997 var oppslutningen på det største med et gjennomsnitt på 162 på gudstjenestene.
Det neste året var preget av enhet og overgivelse: Sammen med andre menigheter ble det gjennomført en 24-timers bønnestafett i ca. et år.  Dette som forberedelse til  ”Impact-tour” – et stort evangeliseringsframstøt i 1998.
Fra fjelltopp til dalføre: I tiden som fulgte kom motangrepet i den åndelige verden.  Mange menigheter i Sandnes opplevde en stormfase de neste årene.  Også Frikirka merket nedgangstider og konflikter på begynnelsen av 2000-tallet.  Dette førte til en nedgang i medlemstallet og i virksomheten.  Men samtidig kom nye til, og medlemstallet har de siste årene vært nokså stabilt.

I dag består menigheten av en trofast kjerne av overgitte medlemmer. Noen nye er også kommet til, og vi gleder oss over disse og at tidligere medlemmer også har kommet tilbake. Vi tror vi står foran ny vekst, og det er mye godt og spennende som skjer! Vi startet også ungdomsarbeid i februar 2013!


Ønsker du å vite mer om hva vi brenner for, finner du mer informasjon her.

Følg oss på Facebook!