Sandnes Frikirke > Menigheten > Om oss > Frikirken

Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge

Sandnes Frikirke er en del av Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge, som har rundt 20 000 medlemmer i 82 forskjellige menigheter rundt omkring i Norge. Frikirkens motto er "Sammen om oppdraget." Og oppdraget vårt har vi formulert slik: "Vi vil bygge åpne fellesskap, der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere."

Ønsker du mer informasjon, finner du det her. En oversikt over alle menigheter finnes her.

Frikirken ble stiftet i Moss i 1877. Er du interessert i mer historie om Frikirken, finner du det her. 

Følg oss på Facebook!