Ansatte, eldste og diakoner

Ansatte, eldste og diakoner

 Ansatte:

Lars Kristian Heggebø begynte som pastor-trainee i menigheten i 2012, og overtok som pastor i 2015. Han kommer fra Bergen, og er ikke akkurat flau for det! Han kom rett fra studier på Misjonshøyskolen til menigheten.  Lars Kristian brenner for å jobbe med ungdom, og har vært aktiv i IMI-kirken og Impuls-miljøet der. Hans lengsel er at mennesker skal få oppleve at Gud faktisk bryr seg om dem.

Lars Kristian er gift med Margrethe, som er sykepleier og kommer fra Lura.  De har sønnene Samuel og Nathanael

Lars Kristian er for tiden i gradert foreldrepermisjon, som er slutt i febr 2017

 

Du kan kontakte pastor her. Han jobber 50 % i menigheten, og  50 % med prosjekter for Frikirkene på Nord-Jæren.

 

 

Margrethe Berg Heggebø begynte som vikar for pastor mens han er i gradert permisjon i mai 2016, og skal etter planen jobbe med hva vi kan gjøre for flyktninger. Hun har tatt en master i Globale Studier på Misjonshøgskolen om asylbarns psykiske helse, og har mye erfaring fra barnehage, sykehus, og kristent arbeid, så vi er så glad for å ha henne med på laget! Hun jobber i 25 % frem til februar 2017.

 

Du kan kontakte Maregrethe her

 

 

Eldste:

 

 

Eldsterådet er, sammen med de ansatte, øverste lederskap for menigheten. De er med på å bestemme virksomhetens innhold og retning. De er frivillige, og gjør dette vervet på fritiden.

Håvard Fosså er eldsterådsformann og lokal Sandnes-patriot. Han og kona Liv Eli er blant dem som har vært med i menigheten siden starten, og de brenner begge for menigheten. Håvard ble med i eldsterådet i 2009. Han er kjent for grønne fingre - han er gartnerutdannet, og begge har drevet blomstergartneri i mange år.  Nå arbeider Håvard for et solskjermingsfirma.  Han er et teknisk talent med allsidige ferdigheter, som samtidig har hjerte for bønnesamlinger i menigheten. 

Håvard og Liv Eli har tre barn, Ingrid, Hanna og Håkon. 

Heidi Garvik kommer fra Nord-Norge, og har vært med i eldsterådet like lenge som Håvard. Hun og mannen Kjetil har også vært med siden menighetens første tid. Kjetil var en tid med i eldsterådet. Begge er musikalske ressurspersoner som betyr mye for gudstjenestene. Heidi har også vært engasjert i Alpha-arbeidet siste året, og hun blir veldig giret av visjons- og strategiprosesser. Heidi har jobbet som lærer i mange år. Nå jobber hun i barnevernet.

Heidi og Kjetil har to gutter - Sivert og Erlend.

 

 

Diakoner:

 

 

Diakonene har mer ansvar for det praktiske i menigheten, og er sammen med eldste og ansatte, en del av menighetsrådet. De er også frivillige, og gjør dette på fritiden ;)

Berit Wathne Oftedal begynte som diakon i 2015, og har hovedansvar for hospitality. Mer info kommer ;)

 

Roy Hildre har vært diakon siden desember 2012, med særlig ansvar for å utvikle bønnearbeidet, bl.a. gjennom hjemmesiden. Han har i tillegg vært kasserer for menigheten i flere år. Roy er gift med Jorunn, som leder Frilandet. Til vanlig jobber Roy som leder i et regnskapsbyrå.

 Sandnes Frikirke er en av menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirken i Norge. Ønsker du å lese mer om de som leder Frikirken nasjonalt, kan du finne det her.

Følg oss på Facebook!