Sandnes Frikirke > Menigheten > Livets gang > Dåp

Dåp

Den kristne dåp er en høytidelig handling, hvor vi blir en del av menigheten, det kristne fellesskapet. Bibelen bruker mange bilder på hva som skjer i dåpen: Vi dør og blir begravd med Kristus og står opp igjen med ham. (Med andre ord: vi begynner å leve et nytt liv som nye skapninger.) Vi blir et lem på Jesu kropp, eller en gren på vintreet. (Med andre ord: vi blir del av menigheten, det kristne fellesskapet.)

Dåpen kan aldri stå alene - det er ikke en engangshendelse som kan løsrives fra troen.  Dåpen betyr begynnelsen på et liv i menighetens fellesskap - for å "lære å holde alt det jeg har befalt dere", som Jesus sier.  I Frikirken har hele menigheten et fadderansvar for barn som døpes hos oss.  Enten det er snakk om å døpe et barn eller selv å bli døpt som voksen, betyr det en forpliktelse til å tilhøre Jesus resten av livet - og til det trengs menigheten!

Ønsker dere dåp, ta kontakt med oss.

Følg oss på Facebook!