Sandnes Frikirke > Menigheten > Livets gang > Begravelse

Begravelse

En dag ender livet for oss alle, og vår vandring på jorden er over.  Det kan skje enten etter lengre tids sykdom, eller plutselig og uventet gjennom ulykke. Å miste noen som står oss nær er alltid tungt, og skaper savn og sorg. Sorg er baksiden av kjærlighet.  Sorg er løsrivelse fra en som vi var nært knyttet til. Å sørge er derfor sunt og naturlig.

Samtidig har vi som kristne et håp midt i sorgen - håpet om å møtes igjen hos Jesus i himmelen, og det gjør at sorgen ikke blir helsvart. På grunn av Jesus kan vi "smile gjennom tårer."

Begravelsen er en høytidelig og fin måte å overgi våre kjære i Guds hender.  Dette kan dere få gjøre sammen med menigheten, som vil stå med dere i sorgen. Pastoren forretter gjerne begravelsen til menighetens pårørende.  Ta kontakt dersom dette skulle være aktuelt. 

Følg oss på Facebook!