Sandnes Frikirke > Menigheten > Livets gang

Livets gang

Vi som menighet ønsker å være tilstede midt i livet, i det som skjer. Vi tror at menigheten er en storfamilie som skal få lov til å dele både gleder og sorger, og stå sammen med hverandre i det som går bra, og det som er tungt.

Det gjelder både på spesielle høytidsdager, som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse, og det gjelder ellers i livets mange hverdager, gjennom gruppergudstjenester og sosialt fellesskap.

Dette ønsker vi, fordi vi tjener en Gud som er med oss, og har lovet å være med oss alle dager til verdens ende! (Matt 28,20)

"En delt glede er en dobbel glede, mens en delt sorg er en halvert sorg."  Livet blir mye bedre når vi finner noen å dele både gleder og sorger med. Vi ønsker å være et slikt fellesskap!

Følg oss på Facebook!