Sandnes Frikirke > Barn / Unge > Barn

Søndagstimen

Fra og med  høsten 2014 tilbyr vi gratis søndagsskole for Hana. Mange voksne har gode minner fra de gikk på søndagsskolen da de var små, og det ønsker vi at de som vokser opp også skal få. I tillegg er det også mulig for foreldre å få en time fri på søndagene.

På Søndagstimen vil barna være med på:
  • Skattejakt i Bibelen – høre og oppleve mange
  • spennende fortellinger som også er en viktig del av
  • vår kulturarv.
  • Leketid og frie aktiviteter med flere voksne og
  • unge ledere.
  • Lære om hvordan vi kan være venner og gode
  • medmennesker – få positive verdier for livet.
  • Bli kjent med historiens viktigste person – Jesus!
Her er mer info om søndagstimen

Den følger datoene til gudstjenestene, se kalender.
Du er hjertelig velkommen!

Bilde av søndagsskoleløven på den åpne dagen vi hadde i Sandnes Sentrum ifb 20-årsjubileet i 2012
Følg oss på Facebook!